Årsmøte i Norsk Brunbielag

ÅRSMØTE i Norsk Brunbielag blir 1. april 2017 på Kløfta.

Sett av datoen!

Alle medlemmer oppfordres til å sende inn forslag til saker til møtet.

Så har du en idé, et problem, en klage, et ønske, et spørsmål, en drøm, en oppfordring, en utfordring eller et hjertesukk, ja så ta kontakt! Uansett om saken er stor eller liten. Den berører helt sikkert flere enn deg. Innspill sendes via kontaktsiden eller på epost.

Innkalling, forslag fra valgkomiteen og årsmelding vil bli sendt ut i forkant.

 

SICAMM 2016 – Lunteren, Nederland

SICAMM konferansen 2016 ble holdt i Lunteren i Nederland 20.-23. oktober. Her deltok 63 birøktere og forskere fra 17 land. Det norske brunbiemiljøet var godt representert med seks deltakere.
På programmet stod så mye som 30 innlegg og rapporter om brune bier. Temaene var varierte og omhandlet alt fra ulike erfaringer med verneområder, status for brune bier i ulike regioner, regionenes arbeidsmetode, utvikling av varroaresistens og DNA-analyse av bier.

SICAMM står for Societas Internationalis pro Conservatione Apis melliferae melliferae, og er den internasjonale organisasjonen for bevaring av det vi kaller for brune bier, Apis mellifera mellifera.
Organisasjonen ble grunnlagt i 1995 i Lund i Rogaland som en sammenslutning av alle europeiske raseklubber for brune bier. De grunnleggende land var Sveits, Østerrike, Tyskland, Danmark, Norge, Sverige, Storbritannia og Polen. Siden den gang har flere land kommet til. I dag består SICAMM av organisasjoner fra 17 europeiske land, fra Norge til Sør-Frankrike, fra Irland til Russland.

Mer info om brune bier og SICAMM finner du her: www.sicamm.org

b2ap3_large_sicamm-2016-lunteren-gruppenbil_20161025-061108_1

Fotograf: Jürg Vollmer

Kriterier for gemytt mm.

 

Gemytt. Her følger vi en firdelt skala som har vært brukt i Norge i mange år og som ble diskutert på årsmøtet i NBBL 2016. I forhold til skalaen som brukes av Norges Birøkterlag i Smart Bees-programmet, er røyk tatt bort.

Karakter 1: Bifolket viser en sterk forsvarsreaksjon på å bli stelt, eller biene stikker uten å bli forstyrret.

En slik reaksjon kan ventes også av ellers rolige bifolk, hvis de har blitt utsatt for dårlig behandling eller store inngrep i løpet av foregående uke. Forsvarsreaksjonen henger også sammen med vær og vind og tidspunkt på dagen. Vær obs på at biene også reagerer på et kommende uvær. Dessuten om birøkteren er svett eller ikke. Bedømmelsen bør derfor gjøres under forhold som ikke virker unødig stressende.

Karakter 2: Enkeltbier angriper og stikker under vanlig stell

Karakter 3: Biene kan stelles barhendt uten å stikke (det er lov å gni dem inn med gras)

Karakter 4: Biene kan stelles uten beskyttelsesutstyr, uten at biene truer eller stikker.

 

Svermetreghet.

Karakter 1: Sverming til tross for god plass.

Karakter 2: Sterk svermetrang. Selv om bifolket har god plass, vil det sverme. Sverming kan bare forhindres ved oppdeling eller annen sterk manipulasjon

Karakter 3: Liten svermetrang. Noen svermeceller med egg eller larver, men ellers ikke tegn til snarlig sverming. Svermelysten forsvinner ved fjerning av svermeceller og utvidelse av plass.

Karakter 4: Ingen svermetrang. Ingen svermeceller med egg larver eller pupper.

 

Nettoutbytte = honning – fôr

Dette påvirkes av trekkperioder og værforholdene under trekk, samt bienes energieffektivitet. Her satser vi på en relativ skala eller indeks, der den enkelte kube bedømmes ut fra gjennomsnittet for bigården. Som honningutbytte regnes det som er slynget fra kubene. Som fôrsukker regnes den mengde kubene har tatt til seg.

Vi ønsker da å få oppgitt honningutbytte og fôrforbruk (oppgi sukker eller ferdigfôr) for de kubene det leveres prøver av – og for bigården som helhet.