Honningbrosjyre – pris kommer.

Sammen med NordGen og våre birøkterkolleger i Finland, Sverige og Danmark har Norsk Brunbielag utviklet denne brosjyren. Den er 7,5 cm x 5,5 cm stor og kan henges på honningglasset. Vi forespør i disse dager om pris på trykking. Er du interessert i å kjøpe disse kan du sende oss melding med ca antall du ønsker.

Årsmøte i Norsk Brunbielag

Årsmøteinnkalling 2020 – Norsk Brunbielag

Gamle og nye medlemmer velkommen!

Tid: Lørdag 7. mars kl. 10.00 – 15.00
Sted: Jernaldergården, Arkeologisk museum, Stavanger

Vanlige årsmøtesaker
Valg
Lunsj
Faglig innslag
Saker som dere ønsker å ta opp på årsmøtet bes innmeldt innen 1.mars.

Påmelding: Av hensyn til bevertning ønsker vi å få en pekepinn på hvor mange medlemmer som kommer.

Gi derfor beskjed innen 1. mars til: norskbrunbielag@gmail.com
Møtet er åpent for alle interesserte.
Vel møtt til nye og gamle medlemmer!

-Styret i NBBL-

Årsmøte i Norsk Brunbielag

ÅRSMØTE i Norsk Brunbielag blir 1. april 2017 på Kløfta.

Sett av datoen!

Alle medlemmer oppfordres til å sende inn forslag til saker til møtet.

Så har du en idé, et problem, en klage, et ønske, et spørsmål, en drøm, en oppfordring, en utfordring eller et hjertesukk, ja så ta kontakt! Uansett om saken er stor eller liten. Den berører helt sikkert flere enn deg. Innspill sendes via kontaktsiden eller på epost.

Innkalling, forslag fra valgkomiteen og årsmelding vil bli sendt ut i forkant.