Årsmøte i Norsk Brunbielag

Årsmøteinnkalling 2020 – Norsk Brunbielag

Gamle og nye medlemmer velkommen!

Tid: Lørdag 7. mars kl. 10.00 – 15.00
Sted: Jernaldergården, Arkeologisk museum, Stavanger

Vanlige årsmøtesaker
Valg
Lunsj
Faglig innslag
Saker som dere ønsker å ta opp på årsmøtet bes innmeldt innen 1.mars.

Påmelding: Av hensyn til bevertning ønsker vi å få en pekepinn på hvor mange medlemmer som kommer.

Gi derfor beskjed innen 1. mars til: norskbrunbielag@gmail.com
Møtet er åpent for alle interesserte.
Vel møtt til nye og gamle medlemmer!

-Styret i NBBL-