Årsmøte i Norsk Brunbielag

ÅRSMØTE i Norsk Brunbielag blir 1. april 2017 på Kløfta.

Sett av datoen!

Alle medlemmer oppfordres til å sende inn forslag til saker til møtet.

Så har du en idé, et problem, en klage, et ønske, et spørsmål, en drøm, en oppfordring, en utfordring eller et hjertesukk, ja så ta kontakt! Uansett om saken er stor eller liten. Den berører helt sikkert flere enn deg. Innspill sendes via kontaktsiden eller på epost.

Innkalling, forslag fra valgkomiteen og årsmelding vil bli sendt ut i forkant.

 

SICAMM 2016 – Lunteren, Nederland

SICAMM konferansen 2016 ble holdt i Lunteren i Nederland 20.-23. oktober. Her deltok 63 birøktere og forskere fra 17 land. Det norske brunbiemiljøet var godt representert med seks deltakere.
På programmet stod så mye som 30 innlegg og rapporter om brune bier. Temaene var varierte og omhandlet alt fra ulike erfaringer med verneområder, status for brune bier i ulike regioner, regionenes arbeidsmetode, utvikling av varroaresistens og DNA-analyse av bier.

SICAMM står for Societas Internationalis pro Conservatione Apis melliferae melliferae, og er den internasjonale organisasjonen for bevaring av det vi kaller for brune bier, Apis mellifera mellifera.
Organisasjonen ble grunnlagt i 1995 i Lund i Rogaland som en sammenslutning av alle europeiske raseklubber for brune bier. De grunnleggende land var Sveits, Østerrike, Tyskland, Danmark, Norge, Sverige, Storbritannia og Polen. Siden den gang har flere land kommet til. I dag består SICAMM av organisasjoner fra 17 europeiske land, fra Norge til Sør-Frankrike, fra Irland til Russland.

Mer info om brune bier og SICAMM finner du her: www.sicamm.org

b2ap3_large_sicamm-2016-lunteren-gruppenbil_20161025-061108_1

Fotograf: Jürg Vollmer