Klipp fra en eldre bok med omtale av brunbiene:

Kristen Jensen 1959