Individstørrelse – cellestørrelse

Birøkteren nr 7/8 i sommer hadde en artikkel om cellestørrelse. Det jobbes nå med å finne ut hva som passer best for brunbiene. Så langt er det kommet fram at størrelsen på kroppen kan ha noe å si for evnen til å tåle lav temperatur, og hvor langt biene flyr på trekk. Det anbefales derfor ikke å redusere cellestørrelsen før konsekvensene for bienes egenskaper er nærmere undersøkt.

For å hjelpe oss videre, hadde det vært fint å få opplysninger om hva dine bier mener om den cellestørrelsen du bruker. Alså: I hvilken retning trekker de cellestørrelsen når de får bygge fritt? Mest interessant er det selvsagt om du har brune, men også andre bier er velkomne. Mål gjerne over 20 celler eller fler og i alle 3 retninger, så vi får en viss kontroll på at voksen ikke er forstrukket. Cellestørrelsen er gjennomsnittet av disse 3 tallene. Ta også en kontroll på byggevoksen du bruker. Den siste 5,3-voksen jeg kjøpte på Honningcentralen ga de tre målene 5,45 – 5,35 – 5,35 (med skyvelær fra Metrica). Det gir gjennomsnittet 5,38, altså nær 5,4 mm.

Svar kan sendes som kommentar her på hjemmesiden. Medlemmer av Norsk brunbielag kan også bruke epostadressen til sekretæren.

Norsk brunbielag Årsmøte i birøktens hus Dyrskuevegen 20, Kløfta Lørdag 14. mars kl. 09

Til stede:

F. A. Joachim R. Nylén, Arild Skogdalen, Brede Berglund, Stig Ingar Bredesen, Turid Laupstad, Anja Laupstad, Helge Nybakken, Ingvar Arvidsson, Maria Anna B. Bu, Bjørn Dahle, Harald Sandbæk, Lars Haugberg, Tor Erik Rødsdalen, Lars Kirkerud

Referat:

ÅPNING v/Tor Erik Rødsdalen

 • Valg av ordstyrer: Bjørn Dahle
 • Valg av 2 til å underskrive protokollen: Lars Haugberg, Stig Ingar Bredesen
 • Innkalling og saksliste ble godkjent
 • Årsmelding og regnskap 2014 ble fremlagt og godkjent
 • Genetikk foredrag ved Majka Bu
 • Pause med mat
 • Organisering av avlsarbeidet på brunbier i Sverige v/Ingvar Arvidsson. Han la vekt på utvalget av dronegiverne
 • Innkomne forslag og eventuelt:
 • Det ble orientert om arbeidet i brunbiereservatet i Flekkefjord-området v/Anja Laupstad
 • Arbeidsplan og budsjett for 2015. Fortsette med kartlegging. Etterlyse brunbier på hjemmesiden og i Birøkteren. Også få med opplysninger om bienes egenskaper. Søke etter nye parestasjoner. Birøkterlagets parestasjoner kan brukes under bestemte forutsetninger. Kriterier og modell tas videre i styret. Stamboksystem: Søke om å få tilgang til beeBreed.
 • Hjemmesiden. Må inneholde informasjon for å bli medlem og betalingsinformasjon. Moderator: Lars Kirkerud godkjennes.
 • Årsmøtet gir styret fullmakt til å sette opp budsjett.
 • Brede Berglund valgt inn i styret. Tor Erik Rødsdalen gjenvalgt som formann.
 • Neste årsmøte, hvor og når: Flekkefjordområdet. Tid: Gjerne i april.

 

Møtet slutt kl.1330.